Home / Giải trí / Âm nhạc / Cảm Âm Sáo Trúc / Cảm âm Cry On My Shoulder – Super Stars

Cảm âm Cry On My Shoulder – Super Stars

cam am cry on my shoulder super stars - Cảm âm Cry On My Shoulder – Super Stars

Bài hát: Cry On My Shoulder

Sáng tác: Dieter Bohlen

Ca sĩ thể hiện: Super Stars

Cảm âm Cry On My Shoulder full kèm lời bài hát

If the hero never comes to you

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

If you need someone you’re feeling blue

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

If you wait for love and you’re alone

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê Rê

If you call your friends nobody’s home

Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

You can run away but you can’t hide

Sol Sol Sol Fa Mi Sol Fa Là Là

Through a storm and through a lonely night

Fa Fa Fa Mi Rê Rê Fa Mi Sòl Sòl

Then I’ll show you there’s a destiny

Mi Mi Mi Rê Đô Mi Rê Là Là

The best things in life they are free

Là Mi Fa Mi Đô Mi Fa Rê

But if you wanna cry

Là Là Sì Đô Mi La

Cry on my shoulder

Đô Đô Rê Đô Sì

If you need someone

Sòl Là Sì Rê Sol

Who cares for you

Sòl Là Sì Rê Sol

If you’re feeling sad

Sì Sì Rê Đô

Your heart gets colder

Là Sì Đô Mi La

Yes I show you what real love can do

Đô Đô Rê Đô Sì, Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi Fa Rê

If your sky is grey oh, let me know

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Xem thêm:  Cảm âm Đừng Nói Xa Nhau – Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh

There’s a place in heaven where we’ll go

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

If heaven is a million years away

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Oh, just call me and I’ll make your day

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

When the nights are gettin’ cold and blue

Sol Sol Sol Fa Mi Sol Fa Là Là

When the days are gettin’ hard for you

Fa Fa Fa Mi Rê Rê Fa Mi Fa Mi Đô

I will always stay here by your side

Mi Mi Mi Rê Đô Mi Rê Là Là

I promise you I’ll never hide

Là Mi Fa Đô Là Mi Fa Rê

But if you wanna cry

Là Là Sì Đô Mi La

Cry on my shoulder

Đô Đô Rê Đô Sì

If you need someone

Sòl Là Sì Rê Sol

Who cares for you

Sì Sì Rê Đô

If you’re feeling sad

Là Sì Đô Mi La

Your heart gets colder

Đô Đô Rê Đô Sì

Yes I show you what real love can do

Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi Fa Rê

What real love can do

La Sol Sol La Sol

What real love can do

La Sol Sol La Sol

What love can do

La Sol La Sol

What love can do

La Sol La Sol

Love can do

Sol La Sol

Cảm âm Cry On My Shoulder bản rút gọn

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

Sol Sol Sol Fa Mi Sol Fa Là Là

Fa Fa Fa Mi Rê Rê Fa Mi Sòl Sòl

Mi Mi Mi Rê Đô Mi Rê Là Là

Là Mi Fa Mi Đô Mi Fa Rê

Là Là Sì Đô Mi La

Đô Đô Rê Đô Sì

Sòl Là Sì Rê Sol

Sì Sì Rê Đô

Là Sì Đô Mi La

Đô Đô Rê Đô Sì

Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi Fa Rê

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê

Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô

Sol Sol Sol Fa Mi Sol Fa Là Là

Fa Fa Fa Mi Rê Rê Fa Mi Fa Mi Đô

Mi Mi Mi Rê Đô Mi Rê Là Là

Là Mi Fa Đô Là Mi Fa Rê

Là Là Sì Đô Mi La

Đô Đô Rê Đô Sì

Sòl Là Sì Rê Sol

Sì Sì Rê Đô

Là Sì Đô Mi La

Đô Đô Rê Đô Sì

Mi Rê Đô Rê Đô Rê Mi Fa Rê

La Sol Sol La Sol

La Sol La Sol

La Sol La Sol

Sol La Sol

Xem thêm:  Cảm âm 999 Đóa Hồng – Lý Hải

Từ khóa tìm kiếm:

  • tua vai em

Check Also

Cảm âm Gửi Anh Và Cô Ấy – Hương Tràm

Bài hát: Gửi Anh Và Cô Ấy Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận Ca sĩ thể …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *