Home / Văn Học / Văn mẫu lớp 8

Văn mẫu lớp 8

Nhớ rừng của Thế Lữ mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thứ để diễn tả sự sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, giả dối và niềm khao khát tự do một cách mãnh liệt”. Ý kiến của em?

Nhớ rừng của Thế Lữ mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thứ để diễn tả sự sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, giả dối và niềm khao khát tự do một cách mãnh liệt”. Ý kiến của em? Hướng dẫn Nhớ rừng mượn lời …

Read More »

Chứng minh rằng qua hình thức nhân hóa hình tượng con hổ bị nhốt trong cũi sắt, nhà thơ Thế Lữ đã cho thấy tâm trạng của mình và cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam đang trong cảnh nưđc mất nhà tan

Chứng minh rằng qua hình thức nhân hóa hình tượng con hổ bị nhốt trong cũi sắt, nhà thơ Thế Lữ đã cho thấy tâm trạng của mình và cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam đang trong cảnh nưđc mất nhà tan Hướng dẫn Trước hết, …

Read More »

Thuyết minh về một con chó

Thuyết minh về một con chó Hướng dẫn Chó là một loài động vật rất có ích cho người. Nó trung thành, dễ gần và là bạn của con người. Cũng có thể vì thế ta còn gọi nó là “linh cẩu”. Chó có rất nhiều loại và từ đó …

Read More »