Home / Văn Học / Văn mẫu lớp 12

Văn mẫu lớp 12

Hãy tìm trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) những hình ảnh được sáng tạo theo lối ‘lạ hoá’ và phân tích hiệu quả thẩm mĩ của những hình ảnh đó.

Hãy tìm trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) những hình ảnh được sáng tạo theo lối ‘lạ hoá’ và phân tích hiệu quả thẩm mĩ của những hình ảnh đó. Hướng dẫn Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca được viết theo lối thơ tượng trưng, …

Read More »

Tính chủ quan, chất trữ tình rất đậm, nhân vật chính là cái tôi của nhà văn… Cho nên sự hấp dẫn của tuỳ bút chủ yếu là sự hấp dẫn của cái tôi ấy

Tính chủ quan, chất trữ tình rất đậm, nhân vật chính là cái tôi của nhà văn… Cho nên sự hấp dẫn của tuỳ bút chủ yếu là sự hấp dẫn của cái tôi ấy Hướng dẫn 1. Mở bài – Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân, in …

Read More »