Home / Văn Học / Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ánh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Em hãy phân tích hai căn bệnh trên

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ánh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Em hãy phân tích hai căn bệnh trên Hướng dẫn Hai căn bệnh dễ mắc phải mà ta thường thấy trong xã hội, trong …

Read More »