Home / Văn Học / Văn mẫu lớp 10

Văn mẫu lớp 10

Thuyết minh một lễ hội ghi lại những nét đẹp của phong tục truyền thống hoặc thể hiện khí thế sôi nổi của thời đại

Đề bài: Thuyết minh một lễ hội ghi lại những nét đẹp của phong tục truyền thống hoặc thể hiện khí thế sôi nổi của thời đại. Bài làm “Làng quan họ quê tôi Tháng giêng múa hát hội Những đêm trăng hát gọi Con sông Cầu làng bao xanh …

Read More »