Home / Thủ thuật / Thủ thuật văn phòng / Thủ Thuật Excel / Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Bảng tính Excel hỗ trợ đa dạng các kiểu dữ liệu cho các ô trong bảng tính: kiểu số, kiểu phần trăm, ngày tháng, thời gian, phân số…, với từng dữ liệu khác nhau các bạn nên định dạng đúng kiểu dữ liệu cho ô dữ liệu đó. Như vậy khi tính toán hay xử lý dữ liệu sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Kiểu dữ liệu mặc định trong bảng tính Excel luôn là định dạng General. Các bạn có thể thay đổi định dạng kiểu dữ liệu trong Excel với các bước sau đây:

Bước 1: Chọn ô dữ liệu cần định dạng, sau đó nhấn chuột phải -> Format Cells.

huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Bước 2: Trong Format Cells, tại tab Number có rất nhiều định dạng trong mục Category.

5c472c3d02c60 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

General: Kiểu mặc định cơ bản của Excel khi các bạn nhập liệu.

Number: Định dạng dữ liệu kiểu số.

Currency và Accounting: là định dạng cho dữ liệu kiểu tiền tệ.

Date: Định dạng cho dữ liệu kiểu ngày tháng.

Time: Định dạng kiểu thời gian cho dữ liệu.

Percentage: Định dạng kiểu phần trăm cho dữ liệu.

Fraction: Định dạng dữ liệu kiểu phân số.

Scientific: Định dạng dữ liệu kiểu số viết tắt.

Text: Định dạng dữ liệu kiểu chữ.

Special: Định dạng dữ liệu kiểu đặc biệt.

Custom: Kiểu người dùng tự định dạng.

Bước 3: Định dạng dữ liệu theo một số kiểu hay sử dụng.

– Nếu các bạn định dạng dữ liệu kiểu số, các bạn chọn kiểu Number trong Category. Trong phần Decimal places các bạn chọn số chữ số đằng sau dấu phẩy, hay các bạn muốn thêm dấu “,” làm dấu phân cách cho số nếu chúng có giá trị cỡ hàng nghìn đơn vị thì các bạn đánh dấu vào ô vuông trước Use 1000 Sepatator (,). Sau đó nhấn OK.

Xem thêm:  Hàm NORM.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn trong Excel

5c472c3d261d7 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Kết quả sau khi đặt dữ liệu dạng Number.

5c472c3d4233e huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

– Nếu các bạn muốn định dạng kiểu dữ liệu kiểu tiền tệ thì trong Format Cells các bạn chọn Currency trong Category. Chọn số chữ số sau dấu phẩy trong Decimal places và chọn kiểu ký hiệu tiền tệ cho dữ liệu trong Symbol sau đó nhấn OK.

5c472c3d6690b huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Và kết quả nếu chọn kiểu tiền tệ cho dữ liệu:

5c472c3d832e8 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

– Nếu các bạn định dạng theo kiểu ngày tháng, thì trong Format Cells các bạn chọn Date trong Category. Tiếp theo các bạn chọn kiểu định dạng ngày tháng trong phần Type sau đó nhấn OK.

5c472c3da9679 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Kết quả sau khi thực hiện định dạng ngày tháng.

5c472c3dc5e2d huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

– Nếu các bạn định dạng dữ liệu theo kiểu giờ, trong Format Cells các bạn chọn kiểu Time trong Category, chọn định dạng giờ trong phần Type và nhấn OK.

5c472c3dea20e huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Sau khi chọn định dạng giờ, kết quả như sau:

5c472c3e12ed4 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

– Nếu định dạng dữ liệu theo kiểu phần trăm thì trong Format Cells các bạn chọn Percentage trong Category và chọn số chữ số sau dấu phẩy trong Decimal places. Sau đó nhấn OK.

5c472c3e37972 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Kết quả sẽ như sau:

5c472c3e54406 huong dan dinh dang du lieu trong excel - Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Với các kiểu dữ liệu khác các bạn cũng thao tác tương tự để chọn đúng định dạng kiểu dữ liệu phù hợp với ô dữ liệu.

Như vậy, các bạn đã biết cách định dạng dữ liệu trong bảng tính Excel. Chúc các bạn thành công!

Check Also

Cài đặt font chữ mặc định trong Excel

Font và cỡ chữ mặc định của Excel không phù hợp với nhu cầu trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *