Home / Thủ thuật / Thủ thuật văn phòng / Thủ Thuật Excel / Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm CHITEST, Hàm trả về kiểm định tính độc lập.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất từ phân bố χ2 khi bình phương cho thống kê. Hàm được ứng dụng để xác định giả thuyết có được thực thi hay không.

Cú pháp: CHITEST(actual_range,expected_range).

Trong đó:

actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa các giá trị cần đối chiếu với giá trị dự kiến, là tham số bắt buộc.

expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột với tổng cộng.

Chú ý:

– Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 được tính bằng công thức:

ham chitest ham tra ve kiem dinh tinh doc lap trong excel - Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Trong đó:

+ Aij là tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ Eij là tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ r là số hàng.

+ c là số cột.

– Nếu actual_range và expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau => hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Giá trị dưới của chỉ tính độc lập, từ công thức ta thấy χ2 luôn dương và chỉ bằng 0 khi và chỉ khi Aij= Eij.

– CHITEST dùng phân bố với số bậc tự do df. Cách tính giá trị df như sau:

+ nếu r > 1 và c > 1 => df = (r-1)(c-1).

+ nếu r = 1 và c > 1 => df = (c-1).

+ nếu r > 1 và c = 1 => df = (r-1)

Giá trị r và c không đồng thời bằng 1nên không có trường hợp r= 1 và c =1.

Xem thêm:  Các hàm cơ bản trong Excel – Hàm tính toán thông dụng cần biết trong Excel

– Nên ứng dụng hàm CHITEST tốt nhất trong trường hợp các giá trị Eij không quá nhỏ, các Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5 để đạt kết quả chính xác nhất.

Ví dụ:

ham chitest ham tra ve kiem dinh tinh doc lap trong excel - Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =CHITEST(D14:D16,D17:D19).

5c473569c6afa ham chitest ham tra ve kiem dinh tinh doc lap trong excel - Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Sau khi nhập xong công thức nhấn Enter được kết quả:

5c473569e99fc ham chitest ham tra ve kiem dinh tinh doc lap trong excel - Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Như vậy giá trị CHIPTEST = 0.05300872 => Dự kiến ban đầu so khá sát với thực tế.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm CHIPTEST hy vọng giúp các bạn ứng dụng nhiều trong công việc.

Chúc các bạn thành công!

Từ khóa tìm kiếm:

  • hàm chitest excel

Check Also

5c472c3f1cf5f cai dat thoi gian tu dong luu trong excel 310x165 - Cài đặt thời gian tự động lưu trong Excel

Cài đặt thời gian tự động lưu trong Excel

Trong quá trình thao tác trong bảng tính Excel các bạn cần phải thường xuyên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *