Home / Giải trí / Âm nhạc / Cảm Âm Sáo Trúc / Cảm âm We Don’t Talk Anymore – Charlie Puth

Cảm âm We Don’t Talk Anymore – Charlie Puth

cam am we dont talk anymore charlie puth - Cảm âm We Don’t Talk Anymore – Charlie Puth

Bài hát: We Don’t Talk Anymore

Sáng tác: Charlie Puth

Ca sĩ thể hiện:
Charlie Puth ft Selena Gomez

Cảm âm We Don’t Talk Anymore full kèm lời bài hát

We don’t talk anymore

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1

We don’t talk anymore

La1-la1-la1-son1-fa1-mi1

We don’t talk anymore

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.

Like we used to do

Re1-mi1-fa1-do2-la1

We don’t love anymore

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.

What was all of it for?

La1-la1-la1-son1-fa1-mi1.

Oh, we don’t talk anymore

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1./

Like we used to do…

Re1-mi1-fa1-do2-la1.

I just heard you found the one you’ve been looking

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1

You’ve been looking for

Son1-son1-son1-do2-la1

I wish I would have known that wasn’t me

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1

Cause even after all this time I still wonder

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1.

Why I can’t move on

Son1-son1-son1-do1-la1

Just the way you did so easily

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.

Don’t wanna know

Do2-re2-mi2-fa2

What kind of dress you’re wearing tonight

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2

If he’s holding onto you so tight

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2

The way I did before

La2-son2-fa2-re2-do2

I overdosed

Do2-re2-mi2-fa2

Should’ve known your love was a game

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.

Now I can’t get you out of my brain

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.

Oh, it’s such a shame

La2-son2-fa2-re2-do2.

……….Điệp Khúc……..

.

We don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2

We don’t talk anymore

La2-la2-la2-son2-fa2-mi2

We don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

Like we used to do

Re2-mi2-fa2-do3-la2

We don’t love anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

What was all of it for?

La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.

Oh, we don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./

Like we used to do…

Re2-mi2-fa2-do3-la2.

…………..[Selena Gomez:]…………..

.

I just heard you found the one you’ve been looking

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1

You’ve been looking for

Son1-son1-son1-do2-la1

I wish I would have known that wasn’t me

Xem thêm:  Cảm âm Bữa Tối Một Mình – Châu Khải Phong

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1

Every now and then I think you

Si1-la1-fa1-re2-re2-do2-do2

Might want me to come show up at your door

La1-la1-son1-fa1-son1-son1-son1-do2-la1

But I’m just too afraid that I’ll be wrong

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.

Don’t wanna know

Do2-re2-mi2-fa2

What kind of dress you’re wearing tonight

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2

If he’s holding onto you so tight

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2

The way I did before

La2-son2-fa2-re2-do2

I overdosed

Do2-re2-mi2-fa2

Should’ve known your love was a game

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.

Now I can’t get you out of my brain

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.

Oh, it’s such a shame

La2-son2-fa2-re2-do2

We don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2

We don’t talk anymore

La2-la2-la2-son2-fa2-mi2

We don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

Like we used to do

Re2-mi2-fa2-do3-la2

We don’t love anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

What was all of it for?

La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.

Oh, we don’t talk anymore

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./

Like we used to do…

Re2-mi2-fa2-do3-la2.

Cảm âm We Don’t Talk Anymore bản rút gọn

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1

La1-la1-la1-son1-fa1-mi1

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.

Re1-mi1-fa1-do2-la1

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.

La1-la1-la1-son1-fa1-mi1.

La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1./

Re1-mi1-fa1-do2-la1.

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1

Son1-son1-son1-do2-la1

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1.

Son1-son1-son1-do1-la1

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.

Do2-re2-mi2-fa2

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2

La2-son2-fa2-re2-do2

Do2-re2-mi2-fa2

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.

La2-son2-fa2-re2-do2.

……….Điệp Khúc……..

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2

La2-la2-la2-son2-fa2-mi2

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

Re2-mi2-fa2-do3-la2

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./

Re2-mi2-fa2-do3-la2.

…………..[Selena Gomez:]…………..

Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1

Son1-son1-son1-do2-la1

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1

Si1-la1-fa1-re2-re2-do2-do2

La1-la1-son1-fa1-son1-son1-son1-do2-la1

Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.

Do2-re2-mi2-fa2

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2

La2-son2-fa2-re2-do2

Do2-re2-mi2-fa2

Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.

Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.

La2-son2-fa2-re2-do2

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2

La2-la2-la2-son2-fa2-mi2

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

Re2-mi2-fa2-do3-la2

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.

La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.

La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./

Re2-mi2-fa2-do3-la2.

Cảm âm We Don’t Talk Anymore tone 2

la la la si fa rê

la la la si fa mi

la la la si fa rê rê mi fa đô la si

la la la si fa rê

la la la si fa mi

la la la si fa rê rê mi fa rê đô la si

(si giáng) la sifa si si si sila rê đô

si si si si la la si

si si si si la si fa rê fa si

(si giáng) la sifa si si si sila rê đô

si si si si đô la si

si si si si la si fa rê fa si..

…đô rê mi fa rê mi fa mi rê đô đô si,rêrêsi sifa mi mi rê la, (si giáng) la fa rê đô

đô rê mi sifa,rê mi fa mi rê đô đô si,rêrêsi sifa mi mi rê la, (si giáng) la fa rê đô rê đô(hoặc la si gần cuối)

Xem thêm:  Cảm âm Cánh Hoa Tàn (Mẹ chồng OST) – Hương Tràm

Check Also

Cảm âm Gửi Anh Và Cô Ấy – Hương Tràm

Bài hát: Gửi Anh Và Cô Ấy Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận Ca sĩ thể …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *