Home / Giải trí / Âm nhạc / Cảm Âm Sáo Trúc / Cảm âm Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

Cảm âm Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

cam am take me to your heart michael learns to rock - Cảm âm Take Me To Your Heart – Michael Learns To Rock

Bài hát: Michael Learns To Rock

Nhạc hoa: 吻别 ( The Goodbye Kiss )

Cảm âm Take Me To Your Heart full kèm lời bài hát

Hiding from the rain and snow.

f-f-f-f-s-s,l-l.

Trying to forget, but I won’t let go.

d-r-f-r-f, -f-f-s-l-f.

Looking at a crowded street.

f-f-f-f-s-s,l-l.

Listening to my own heart beat.

s-s-s-s-l-r-f,s.

So many people,, all around the world.

f-f-s-l-d2,, -f-f-s-s,l-l.

Tell me where, do I find,, someone like you girl._

f-f-f, -s-l-d2,, -l-s-sf-l,s._

——————-(Chorus_ĐK):———————-

.

Take me to your heart, take me to your soul.

d-r-f-r-f, -f-s-l-s-l.

Give me your hand, before I’m old.

d-r-f-r-f, f-s-s,l-l,s.

Show me what love is – haven’t got a clue.

d-r-f-r-f-f, -f-s-l-s-l.

Show me that wonders can be true.

d-r-f-r-f-f, -s-s,l-l,s.

They say nothing lasts forever.

l-d2-d2-d2-d2-(r2-r2,f2-r2).

We’re only here,, today.

l2-l2,s2-s2,, -l2-l2,s2.

Love is now or never.

d2-d2-d2-r2-f2,r2.

Bring me far away.

s,l-s-s-(d2,r2-r2,d2).

Take me to your heart, take me to your soul.

d2-r2-f2-r2-f2, -r2-d2-r2-l-d2.

Give me your hand and hold me.

l-s-s-s-f-d2,r2-r2,d2.

Show me what love is – be my guiding star.

d2-r2-f2-r2-f2-f2, -r2-d2-r2-l-d2.

It’s easy, take me to your heart…

l~l-s~s, -l-l-s-l-s,f…

= = = = == = = = = = == = = = = = ==

.

Standing on a mountain high.

f-f-f-f-s-s,l-l.

Looking at the moon, through a clear blue sky.

d-r-f-r-f, -f-f-s-l-f.

I should go and see some friends.

f-f-f-f-s-s,l-l.

But they don’t really comprehend.

s-s-s-s-l-r-f,s.

Don’t need too much talking,, without saying anything.

f-f-f-s-l-d2,, -d-r-f-f-r2,d2-d2-s,l.

All I need is someone,, who makes me wanna sing/.

f-f-f-s-l-d2,, -d2-d2,r2-l,s-s-l,s-s/.

——————(Chorus): (ĐK trên)…———————-

.

END!

Cảm âm Take Me To Your Heart bản rút gọn

f-f-f-f-s-s,l-l.

d-r-f-r-f, -f-f-s-l-f.

f-f-f-f-s-s,l-l.

s-s-s-s-l-r-f,s.

f-f-s-l-d2,, -f-f-s-s,l-l.

f-f-f, -s-l-d2,, -l-s-sf-l,s._

——————-(Chorus_ĐK):———————-

d-r-f-r-f, -f-s-l-s-l.

d-r-f-r-f, f-s-s,l-l,s.

d-r-f-r-f-f, -f-s-l-s-l.

d-r-f-r-f-f, -s-s,l-l,s.

l-d2-d2-d2-d2-(r2-r2,f2-r2).

l2-l2,s2-s2,, -l2-l2,s2.

d2-d2-d2-r2-f2,r2.

s,l-s-s-(d2,r2-r2,d2).

d2-r2-f2-r2-f2, -r2-d2-r2-l-d2.

l-s-s-s-f-d2,r2-r2,d2.

d2-r2-f2-r2-f2-f2, -r2-d2-r2-l-d2.

l~l-s~s, -l-l-s-l-s,f…

= = = = == = = = = = == = = = = = ==

f-f-f-f-s-s,l-l.

d-r-f-r-f, -f-f-s-l-f.

f-f-f-f-s-s,l-l.

s-s-s-s-l-r-f,s.

f-f-f-s-l-d2,, -d-r-f-f-r2,d2-d2-s,l.

f-f-f-s-l-d2,, -d2-d2,r2-l,s-s-l,s-s/.

——————(Chorus): (ĐK trên)…———————-

END!

Xem thêm:  Cảm âm Ước Gì – Mỹ Tâm

Cảm âm Take Me To Your Heart tone cao

son son son son la si si, re mi son mi son son son la si son

son son son son la si si, la la la la si mi la

son son la si rế, son son la si si

son son la si rế mí, si la la son si la la

rê mi son mi son son la si la si

rê mi son mi son son son la si la

rê mi son mi son son son la si la si

rê mi son mi son son son la mí rế

si rế rế rế rế mí són mí, si la la la son si la

rế rế rế mí són mí si la la son mí rế

rế mí son mí son mí rế mí si rế

si la la la la son si la

rế mí són mí són mí rế mí si rế

si si la la si si la si la son.

Từ khóa tìm kiếm:

  • Cam am take me to you haart

Check Also

Cảm âm Gửi Anh Và Cô Ấy – Hương Tràm

Bài hát: Gửi Anh Và Cô Ấy Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận Ca sĩ thể …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *